Suomen Retkeilyliitto ry:n 18. varsinainen liittokokous pidettiin 6.5.2023 Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Juha Hämäläinen ja sihteerinä Tiina Sinervo.

Kokouksen avauksessa puheenjohtaja Hannu Puhalainen kuvaili viime liittokokouskaudella koettuja muutoksia: korona vaikeutti toimintaa, nimenmuutos toteutettiin onnistuneesti, toimisto muutti uusiin tiloihin, ylimääräinen liittokokous järjestettiin, jäsenyhdistyksiä on lakkautettu. Liiton haasteina ovat edelleen jäsenmäärän ja toiminnan säilyminen nykyisellä tasolla sekä epävarmuus valtion tuesta. Aktiivinen jäsenhankinta on käynnistetty ja toiminta jäsenyhdistyksissä on monipuolista, joten tulevaisuuteen on syytä suhtautua positiivisesti.

Kokouksessa käsiteltiin vuosikertomukset, tilinpäätökset ja toiminnantarkastajien lausunnot vuosilta 2021 ja 2022. Tilinpäätökset vahvistettiin ja asianomaisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Kokous vahvisti liiton jäsenmaksuksi 10 euroa yli 15-vuotiailta henkilöjäseniltä ja yhden euron alle 15-vuotiailta, joten jäsenmaksut säilyivät ennallaan.

Liiton puheenjohtajaksi valittiin Hannele Pöllä (JäRet) ja varapuheenjohtajiksi Hannu Puhalainen (RoiRet) ja Pauli Komonen (KuRet). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Seija Niemelä (HäRet), Sauli Lehtimäki (KangRet), Simo Korpelainen (KuuRet) ja Aune Kurki (SalSa). Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Mika Lindblad (HTR), Reijo Ruokonen (KR) ja Suoma Virnes (KuRet).

Toiminnantarkastajiksi valittiin KHT Päivi Sten ja Juha Hämäläinen. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Mia Neuvonen.

Kiinteistötoimikuntaan valittiin Pauli Komonen puheenjohtajaksi ja jäseneksi Seppo Vähätaini (RoiRet). Hallitus täydentää toimikuntaa myöhemmin. Retkeilytoimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Mia Neuvonen (ViRet, jäseniksi Helena Nurmio (SalSa) ja Markku Lindgren (Tiurahovin ystävät). Tiedotustoimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Hannele Pöllä, jäseniksi Jaana Hirvonen (RoiRet), Markku Karvonen (HäRet) ja Esa Parviainen (KR). Kansainväliseen toimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Hannele Pöllä, jäseniksi Helena Arola (KuuRet), Jaana Hirvonen (RoiRet), Juha Hämäläinen (KR) ja Pirjo Kuikka (SalSa).