Majojemme kunnossapitoon voi osallistua lahjoittamalla sopivan summan HYVÄN MIELEN TALKOISIIN, jonka avulla kartutetaan Retkeilyliiton majojen hoitorahastoa. Lahjoituksia voi osoittaa Suomen Retkeilyliiton tilille Nordeaan, IBAN FI66 1521 3007 119458.
Viitenumero 11633. Kiitos tuestasi!

Rihmakurun saunan korjaustalkoot

Ukonjoella talkootöissä