Majojemme kunnossapitoon voi osallistua lahjoittamalla sopivan summan HYVÄN MIELEN KERÄYKSEEN, jonka avulla kartutetaan Retkeilyliiton majojen hoitorahastoa. Vuonna 2024 keräyksen erityiskohteena on Ukonjoen uuden saunan rakentaminen. Sauna tuhoutui tulipalossa lokakuussa 2023 ja sen tilalle aletaan keväällä 2024 rakentaa uutta saunaa. Vakuutuskorvaus kattaa vain osan rakennuskustannuksista, joten jäsenistön apua tarvitaan! Lahjoituksen voi tehdä Suomen Retkeilyliiton tilille Nordeaan, IBAN FI66 1521 3007 119458.
Viitenumero 11633. Kiitos tuestasi!

Rihmakurun saunan korjaustalkoot

Ukonjoella talkootöissä