Suomen Retkeilyliitto ry on jäsenenä kansainvälisten luonnonystävien järjestössä Naturefriends International (NFI), joka on perustettu vuonna 1895.  NFI on kattojärjestö, johon kuuluu noin 45 eri maissa toimivaa jäsenyhdistystä. NFI on 350 000 jäsenellään yksi maailman suurimmista järjestöistä ja se on osa Green 10 -verkostoa, johon kuuluu Euroopan kymmenen suurinta ympäristöjärjestöä.

Luonnonystävät on demokraattisesti organisoitu liike, joka on sitoutunut ekologisiin ja sosiaalipoliittisiin tavoitteisiin. Toiminnan tarkoituksena on ympäristön ja yhteiskunnan kestävä kehitys.

NFI:n sisällä toimii nuorten luonnonystävien järjestö International Young Naturefriends (IYNF), joka kokoaa eri maiden nuoria yhteen. Järjestö organisoi nuorille valmennustilaisuuksia, joissa käsitellään muun muassa ympäristönsuojelua ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia.

Lue lisää: Naturefriends International (nf-int.org)

Lue lisää nuorista luonnonystävistä: International Young Naturefriends

Risteily Lahdessa 2021

IYNF:n koulutustilaisuus kokosi eri maiden luonnonystäviä Lahteen