Suomen Retkeilyliiton jäsenyhdistys Karjalan Retkeilijät on julkaissut Ukonjoen kämpän 75-vuotisen historian ja yhdistyksen oman 40-vuotisen toimintansa innoittamana kirjan ”UKONJOKI – Savottakämpästä retkeilyn tukikohdaksi”.

Satasivuinen kirja kertoo Ukonjoen suuresta savotasta Pielisjärvellä vuosina 1948–57 mukana olleiden työmiesten, emäntien ja kämppäpoikien kertomana ja arkistotietojen täydentämänä. Taustana on alueen metsänkäytön vuosisadan mittainen historia. Nykypäivään johdattaa Ukonjoen kämpän savotanjälkeinen elämä retkeilyseurojen tukikohtana. Myös itse Ukonjoki ja alueen muu luonto tulevat kuvatuiksi.

Kirja kuvaa, kuinka monen ihmisen erämaa-alueina pitämiä suuria saloja ja rajaseudun metsiä oli hyödynnettu jo ammoin, sillä alueen etäisempiäkin metsiä kaskettiin ja asutettiin 1700-luvun puolivälistä alkaen. Suuret savotat merkitsivät myös laajaa savottakämppien verkostoa, sillä vuonna 1928 säädetty kämppälaki velvoitti työnantajat rakentamaan työntekijöilleen majoitusrakennukset ja hevosille suojat hyvissä ajoin ennen töiden alkua. Metsätieverkon tihentyessä, hakkuiden koneellistuessa ja irtouiton päättyessä kämppien merkitys väheni. Viimeinen huollettu kämppä lopetti toimintansa v. 1984.

Kirjan tiedollista osuutta täydentävät upealla tavalla mukana olleiden ”jätkien” kertomukset, joista on moneksi. Tekijät Juha Hämäläinen, Ilmo Nousiainen ja Esa Parviainen ovat aikaa ja vaivaa säästämättä paneutuneet monenlaiseen lähdeaineistoon.

Kirja on tilattavissa 20 euron hintaan (+mahdolliset postikulut) osoitteesta reijo.ruokonen at rruokonen.fi tai yhteydenottolomakkeella Karjalan Retkeilijöiden kotisivujen kautta.