Lehdistötiedote 18.11.2023

Suomen Retkeilyliitto ry seuraa huolestuneena uutisointia Metsähallituksen Luontopalveluiden säästösuunnitelmista, joiden mukaan valtion ylläpitämää taukopaikkaverkostoa ollaan supistamassa mahdollisesti jopa kolmanneksella.

Retkeilyn suosio on viime vuosina kasvanut. Hoidettujen retkeilyreittien ja taukopaikkojen ansiosta kaikenikäisten on helppoa ja turvallista lähteä patikoimaan lähialueille, ja päiväretket luontokohteissa ovatkin suosittuja myös lapsiperheiden keskuudessa. Pidemmillä vaellusretkillä autiotuvat, laavut ja nuotiopaikat ovat olennaisia retkien mahdollistajia.

Retkeilyn ja luontoliikunnan terveysvaikutukset ovat kiistattomia ja kansanterveyden näkökulmasta on tärkeää tukea omaehtoista liikuntaa luonnossa. Syksyllä julkaistussa Metsähallituksen ja UKK-instituutin selvityksessä ihmisten liikkuminen kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla säästi yhteiskunnan kustannuksia merkittävästi, koska luonnossa liikkuminen vähentää kansansairauksista aiheutuvia kustannuksia ja auttaa ihmisiä pysymään työkykyisinä.

Olemme ilolla panneet merkille hallituksen panostuksen Suomi liikkeelle -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on vastata vähäisen liikunnan aiheuttamiin ongelmiin ja lisätä kaikenikäisten kansalaisten liikkumista. Tehokkain toimenpide liikunnan lisäämisessä pitkällä aikavälillä on saada lapset liikkumaan. Perheiden retkeily ja luontoliikunta ovat oivallinen harrastus, jossa lapsille syntyy luonteva ja kestävä luontosuhde.

Metsähallituksen ja kuntien ylläpitämät retkeilyreitit ja taukopaikat ovat olleet erinomainen tuki retkeileville perheille ja kaikenikäisille luontoliikkujille. Nyt suunnitellut leikkaukset ovat ristiriidassa Suomi liikkeelle -ohjelman tavoitteiden kanssa ja olisi lyhytnäköistä leikata kansanterveyden kannalta tärkeistä palveluista. Näistä syistä me Suomen Retkeilyliitossa vastustamme suunnitelmia Metsähallituksen Luontopalvelujen taukopaikkojen karsimisesta. Toiveemme on, että Luontopalvelujen rahoitus palautetaan tasolle, jolla voidaan turvata kansalaisten toivoma ja arvostama palvelutaso.

Lisätietoja:
Suomen Retkeilyliitto ry:n puheenjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296, hannele.polla@kolumbus.fi
Liiton järjestösihteeri Tiina Sinervo, puh. 045 136 9744, toimisto@suomenretkeilyliitto.fi