Suomen Retkeilyliitto ry

Suomen Retkeilyliitto on Kansainvälisten Luonnonystävien (NFI) suomalainen jäsenjärjestö, joka tarjoaa jäsenyhdistystensä kautta mahdollisuuden luontoliikuntaan ja retkeilyyn samanhenkisessä seurassa. Suomen Retkeilyliitto on perustettu v. 1971 nimellä Työväen Retkeilyliitto ry. Liiton nimi vaihtui vuonna 2022.

Retkeilyliitto tarjoaa kohtuuhintaista majoitusta omilla majoilla Länsi-Lapissa ja Pohjois-Karjalassa. Majat sijaitsevat hyvien retkeilymaastojen äärellä.

Retkeilyliiton organisaatiossa korkein päättävä elin on joka kolmas vuosi kokoontuva liittokokous. Kokous valitsee liitolle puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja 4-8 hallituksen jäsentä. Liiton hallitus kokoontuu tarvittaessa. Liittokokous voi nimetä tarvittavia toimikuntia ja tällä hetkellä aktiivisia ovat kansainvälinen toimikunta, tiedotustoimikunta ja retkeilytoimikunta.

Retkeilyliiton toiminta tapahtuu pääosin jäsenyhdistyksissä ja eri yhdistysten yhteistoimintana. Useilla yhdistyksillä on varsinaisen retkeilyn ohessa opintokerho- ja kurssitoimintaa. Säännöllisin väliajoin kokoonnutaan kaikkien yhdistysten yhteisille retkeilypäiville. Jäsenyhdistykset ovat erikokoisia ja järjestävät toimintaa jäsenistön kiinnostuksen mukaan. Yhteyshenkilöiltä saa tietoa seurojen toiminasta, katso sivu Jäsenyhdistykset.  Jäsenten yhdyssiteenä on kolme kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Retkeilijä.

Retkeilyliiton juuret
Vuonna 1967 perustettiin Helsingin Työväen Retkeilijät (HTR), jonka tavoitteena oli saada aikaan valtakunnallinen liikuntajärjestö. Toiminnan seurauksena syntyi Työväen Retkeilyliitto, jonka perustava kokous pidettiin vuonna 1971. Kokouksessa toimi puheenjohtajana HTR:n puheenjohtaja Erkki Wiksten. Hän edusti perustajaisissa paitsi omaa seuraansa myös Hyvinkään Retkeilijöitä valtakirjalla. Muita perustamiskokouksen osallistujia olivat Erkki Sakki Laajasalon Työväen Reippailijoista, Raila Salomonsson Nuuksion Tarpojista, Rainer Blomster Sipoon Samoilijoista, Martti Heiskanen Espoon Urheilijain retkeilyjaostosta ja Reijo Lintunen Espoonlahden kuntoilijoista. Perustamispäivä oli 15.12.1971.

Erkki Wiksten valittiin Työväen Retkeilyliiton puheenjohtajaksi ja hän toimi tehtävässä ansiokkaasti vuoden 1992 liittokokoukseen asti.
Erkki Wikstenin vuonna 1992 ilmestynyttä julkaisua ”Kungsleden, tarinaa Norjan ja Ruotsin suurtuntureitten halki kulkevasta reitistä” on saatavilla Retkeilyliiton toimistolta.

           

Ellen Granholm ja Erkki Wiksten (1992)               Kungsledenin tarinoita